Tidig rehabilitering ska hjälpa patienter med ändtarmscancer

Patienter som får diagnosen ändtarmscancer kommer redan innan cancerbehandling inleds till Centrum för cancerrehabilitering. Syftet är att så tidigt som möjligt skapa en trygg och sammanhållen rehabilitering.

— Det är viktigt att rehabilitering tidigt blir en central del i behandling och uppföljning av cancer. Det är lätt för den som drabbats av cancer att tro att allt automatiskt kommer att bli som vanligt efter behandlingen. Genom att patienterna blir informerade och får delta aktivt i rehabiliteringen, vill vi undvika att de i onödan lider av besvär efter sin cancerbehandling, säger Annika Sjövall, läkare vid Centrum för cancerrehabilitering.

Många av de besvär som kan uppstå efter cancerbehandling går att behandla. Hos Centrum för cancerrehabilitering finns ett särskilt team för rehabilitering efter bäckencancer. Det är hit som patienter med ändtarmscancer får komma inför sin cancerbehandling.

— Cirka 150 patienter har hittills deltagit i projektet och de är nöjda med både att vi arbetar så proaktivt och med själva rehabiliteringen som de får hos oss, berättar Annika Sjövall.

Om projektet

Standardiserat rehabiliteringsförlopp för patienter med rektalcancer är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår sedan våren 2017. Det är ett samarbetsprojekt mellan Centrum för cancerrehabilitering, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus.

Utvärdering av projektet pågår. Bland annat tittar man på vilka besvär patienter som ingått i projektet har med tarm- och blåsfunktion och sexuell funktion, i jämförelse med patienter som inte ingått i projektet. Visar det sig att patienter som deltagit i projektet mår bättre kommer metoden med Standardiserat rehabiliteringsförlopp att implementeras på bred front i regionen.

Publicerad 2020-03-16

Vill du veta mer?

Läs mer om tjocktarmscancer och ändtarmscancer på 1177 Vårdguiden.