Sexuell hälsa hos män efter cancerbehandling

Här hittar du som är man och som genomgått cancerbehandling information om sexuell hälsa: vilka besvär som kan uppstå i underlivet efter cancerbehandling och vilka behandlingar som kan hjälpa.

I samband med cancersjukdom och efterföljande behandling påverkas ofta lust och sexuell förmåga. Till exempel kan oro och stress påverka lusten. Sex kan också kännas obekvämt eller göra ont.

Att låta sexualiteten vara en del av livet även under sjukdom och behandling kan vara en viktig källa till njutning, närhet och välbefinnande. Behovet av kroppskontakt kan tillfredsställas på olika sätt och sex kan innebära så mycket mer än samlag under olika faser i livet.

Biverkningar i underlivet efter cancerbehandling

Efter strålbehandling eller operation mot cancer i lilla bäckenet kan förmågan att få stånd (erektion) bli försämrad eller försvinna helt. Det beror på att nerverna som styr erektionen kan skadas av tumören och behandlingen. Nervskador återhämtar sig långsamt, vilket innebär att förmågan att få erektion ofta kan bli bättre och bättre med åren.

Samtidigt har äldre män ofta sämre förmåga att återhämta sig. Hade man dålig potens redan före cancerbehandlingen, kan det tyvärr påverkar möjligheterna att få tillbaka en god funktion. 

Nervskadorna kan också medföra att sädesvätskan försvinner, eller hamnar i urinblåsan istället för att komma ut vid utlösning. Detta är helt ofarligt.

Vad kan man göra åt det?

Om du har en partner är det bra om ni kan prata med varandra om den förändring som har skett. Försök att behålla den kroppsliga närheten. Prova gärna andra former av sex än samlag, och försök att fokusera på det som finns kvar och inte på det som har försvunnit. Även patienter som inte har någon partner kan lida av försämringen av sexlivet.

För många är det bra att tidigt börja använda läkemedel om man vill att erektionen ska bli bättre. Om man helt har tappat sexlusten kan det dock vara svårt att få ett tillfredsställande sexliv med läkemedel.

Diskutera gärna problemen med din läkare eller kontaktsjuksköterska. 

Behandlingar

Det finns flera olika läkemedel och hjälpmedel som kan förbättra förmågan att få erektion: tabletter, läkemedel som injiceras direkt i svällkropparna eller förs in i urinröret, vakuumpump, penisring och implantat. För att behandlingen ska vara framgångsrik krävs att man är motiverad och tålmodig.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika behandlingarna. Om du har en partner är det en stor fördel om ni kan försöka se behandlingen som en gemensam angelägenhet, inte något som bara är ditt ansvar.

Tabletter

Det finns flera läkemedel i tablettform. De gör att blodfyllnaden i penis underlättas. Lust och sexuell stimulering är nödvändiga för att tabletterna ska ha effekt. Att ta en tablett ger i sig inte någon erektion. Erektionen lägger sig efter avslutad sexuell aktivitet.

För att tabletterna ska ge någon effekt måste man ha en viss bevarad nervfunktion. Om penisen inte blir lite större vid stimulering är chansen mycket liten för att tabletter ska fungera bra.

Även om man direkt efter operationen har för dålig nervfunktion för att tabletter ska kunna fungera, kan nerverna återhämta sig så att tablettbehandling blir möjlig senare.

De vanligaste biverkningarna av tabletterna är huvudvärk, trötthet, illamående och muskelvärk.

Viktigt: Att kombinera erektionsstimulerande tabletter med läkemedel som innehåller nitroglycerin är livsfarligt. Om du har eller har haft kärlkramp eller behandlas med nitroglycerin måste du berätta det för din läkare.

Det säljs många falska varianter av dessa läkemedel på internet. Eftersom man aldrig kan vara säker på vad de innehåller avråder vi absolut från att du köper läkemedel på annat sätt än från apotek.

Läkemedel som förs in i urinröret

Om tablettbehandling inte räcker kan man lägga till läkemedel som förs in i urinröret; Bondil eller Vitaros för att förbättra blodfyllnaden i penis.

Vakuumpump och penisring

En vakuumpump är ett rör som man trär på penis. Sedan sugs luften ut med en liten batteridriven motor eller manuell pump. När tillräckligt med blod har fyllt svällkropparna träs ringen (”penisringen”) över penisbasen, vilket gör att erektionen varar under en tid.

Eftersom de inre delarna av svällkropparna inte blodfylls av pumpen blir erektionen ”svajig”, något man måste anpassa samlagstekniken efter.

Sjukvården tillhandahåller inte pumpar, men de kan beställas från bland andra Riksförbundet för sexuell utbildning, RFSU och Hjälpmedelsteknik (länkar längre ner på sidan).

För män som får god erektion till att börja med men slaknar för tidigt, kan enbart en penisring utan pump fungera bra. Viktigt: Penisringen får sitta kvar högst 30 minuter. Om den sitter längre kan svällkropparna ta permanent skada.

Injektion i svällkropparna

Att ge sig själv en injektion i svällkropparna i penis fungerar ofta bra när övriga metoder inte räcker. Läkemedlen heter Caverject eller Invicorp. Du får en noggrann instruktion på mottagningen om hur du ska göra injektionen och instruktion finns också på webbplatsen Medicininstruktioner (se länk nedan).

Du bör se de första fem injektionerna som träning av tekniken och utprovning av rätt dos. Om du förväntar dig att kunna ha samlag redan efter den första injektionen kan det bli en besvikelse som förhindrar senare framgång.

Många får ont i svällkropparna de första gångerna. För några är smärtan så svår att de inte kan fortsätta behandlingen. Om det är så för dig ska du prata med din kontaktsjuksköterska.

Implantat

Om ingen av behandlingarna ovan fungerar kan man överväga att operera in konstgjorda svällkroppar. När man har opererat in sådana finns det ingen möjlighet att andra behandlingar ska kunna fungera. Omkring en tredjedel drabbas av komplikationer eller fel på implantatet som gör att det får tas bort eller bytas ut.

Mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för alla män och transpersoner. Dit är du välkommen för samtal, stöd och testning.