Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer

 08-123 676 00

Jag gillar mitt jobb - Hanna Rönnqvist

Hanna Rönnqvist är arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering. Det som ger henne störst tillfredsställelse i jobbet är när hon känner att arbetsterapin har effekt och gör skillnad.