Välkommen!

Vi är ett multiprofessionellt team som finns här för dig som är 18 år eller äldre och har behov av cancerrehabilitering. Även du som haft cancer som barn är välkommen till oss. 

Vi arbetar med långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos. 

Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer

 08-123 676 00

Informationsfolder om oss

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering via remiss. Du kan också söka själv till oss, enklast genom att ringa till vår mottagning.

Välkommen att läsa mer om oss i denna folder.