Välkommen till Centrum för cancerrehabilitering

Vi hjälper dig som är 18 år eller äldre och som har behov av cancerrehabilitering. Även du som haft cancer som barn är välkommen till oss.

Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer
 08-123 676 00

Informationsfolder

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Du kan komma till oss via remiss eller genom att själv ringa till oss. 

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här.

Vanliga problem efter cancerbehandling

Det är vanligt med problem efter cancerbehandling. Problemen kan ha stor påverkan på livet och det kan vara svårt att veta hur man ska komma till rätta med dem. Även lång tid efter att cancern är borta och behandlingen avslutad kan man ha kvardröjande problem. 

Organisationer för patienter

Det finns flera organisationer som erbjuder stöd till dig som har eller har haft cancer.