Dietist bidrar till trygghet och livskvalitet

På Världscancerdagen 4 februari publicerar Dietisternas Riksförbund en intervju med vår dietist Johanna Fast Åkesson, som berättar hur individuella kostråd hjälper dem som återhämtar sig efter cancer. 

Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer

 08-123 676 00

Informationsfolder om oss

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering via remiss. Du kan också söka själv till oss, enklast genom att ringa till vår mottagning.

Välkommen att läsa mer om oss i denna folder.

Cancerrådgivningen

Har du frågor om cancersjukdom och cancerbehandling, biverkningar eller symtom? Då kan du ringa Cancerrådgivningen som vet det mesta om cancersjukdomar, biverkningar, symtom och behandlingar. Specialistsjuksköterskor med stor kunskap och lång erfarenhet av att möta cancerberörda svarar på dina frågor.

Kontakt

Ring 08-123 138 00 eller mejla cancerradgivningen@sll.se