Välkommen!

Ibland räcker det med ett telefonsamtal för att du ska få hjälp att hitta rätt rehabilitering. Ibland behöver du komma till oss för att vi tillsammans ska få en tydlig bild av dina behov.

Kartläggning av dina behov

Inför rehabiliteringen hos oss får du en planeringsansvarig person som du kommer att ha kontakt under rehabiliteringen. Den planeringsansvariga gör tillsammans med dig en kartläggning av dina behov av rehabilitering.

I kartläggningen ingår alla delar hos dig som cancern kan ha berört:

  • Fysiskt - kroppsligt välbefinnande, biverkningar, fysisk aktivitet
  • Psykiskt - känslor och tankar, koncentration och minne 
  • Socialt - arbete, ekonomi, relationer och familj
  • Existentiellt - livsfrågor

Ni kan träffas fysiskt hos oss eller via video- eller telefonsamtal. Kartläggningen innefattar en intervju och att du får fylla i några formulär.

Efter kartläggningen kan vi gå vidare med att planera din rehabilitering. 

Samtal mellan tvÄ personer

Informationsfolder

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här. Foldern öppnas i nytt fönster. 

Vanliga biverkningar efter cancerbehandling

Det är vanligt med biverkningar efter cancerbehandling. Biverkningarna kan ha stor påverkan på livet och det kan vara svårt att veta hur man ska komma till rätta med dem. Även lång tid efter att cancern är borta och behandlingen avslutad kan man ha kvardröjande biverkningar. 

Cancerrådgivning

Har du frågor om cancer eller cancerbehandling? Då kan du ringa Cancerrådgivningen som vet det mesta om cancersjukdomar, symtom, behandlingar och biverkningar.