Kartläggning

Vid ditt första besök gör du och den kontaktperson du har fått hos oss en kartläggning av din situation och ditt behov av rehabilitering.

I kartläggningen ingår alla delar hos dig som cancern kan ha berört:

  • Fysiskt - till exempel kroppsligt välbefinnande, träning, kondition och styrka, samt att hantera kroppsliga problem
  • Psykiskt - till exempel känslor och tankar, men även koncentration och minne 
  • Socialt - till exempel arbete, ekonomi, relationer och familj
  • Existentiellt - livsfrågorna

Efter kartläggningen kan vi gå vidare med att planera din rehabilitering. 

Vanliga problem efter cancerbehandling

Det är vanligt med problem efter cancerbehandling. Problemen kan ha stor påverkan på livet och det kan vara svårt att veta hur man ska komma till rätta med dem. Även lång tid efter att cancern är borta och behandlingen avslutad kan man ha kvardröjande problem. 

Cancerrådgivning

Har du frågor om cancer eller cancerbehandling? Då kan du ringa Cancerrådgivningen som vet det mesta om cancersjukdomar, symtom, behandlingar och biverkningar.