Hantera biverkningar

Alla typer av cancerbehandlingar kan ge biverkningar. Vissa biverkningar är övergående medan andra kan finnas kvar under en lång tid eller bli kroniska.

Från 2022 krävs remiss för att komma till oss

Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma till oss på Centrum för cancerrehabilitering. En sådan remiss skrivs av läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller av husläkare.

Vi på Centrum för cancerrehabilitering kan hjälpa dig att hantera många av de vanliga biverkningarna som till exempel:

  • oro 
  • nedstämdhet
  • uttalad sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) 
  • koncentrationssvårigheter 
  • smärta
  • nedsatt fysisk förmåga 

Vissa cancerbehandlingar kan även påverka

  • hur urin och avföring fungerar 
  • sexuell hälsa 
  • hur du äter eller dricker

Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att hantera biverkningar efter cancerbehandling. På så sätt kan du få hjälp att, så långt det är möjligt, återgå till ett mer normalt liv igen.

Organisationer för patienter

Det finns flera organisationer som erbjuder stöd till dig som har eller har haft cancer. 

Gratis e-bok om din cancerresa

Att få en cancerdiagnos är för de flesta en livsomvälvande händelse. E-boken "Den ofrivillige resenären" kan vara en hjälp och guide på din resa.

Innehållet i e-boken bygger på ett nära samarbete mellan cancerberörda och cancervård.