Remittera män som fått strålbehandling för prostatacancer till ny gruppinsats

Du som är läkare eller kontaktsjuksköterska kan nu remittera män som fått strålbehandling för prostatacancer till en ny gruppinsats.

Centrum för cancerrehabilitering startar hösten 2024 en ny gruppsinsats för män som strålbehandlats för prostatacancer och som har pågående eller har avslutat hormonbehandling.

Syftet med insatsen

Det övergripande syftet är att deltagarna ska få träffa andra män i liknande situation, få träna tillsammans, utbyta erfarenheter och få information och hanteringsstrategier som kan underlätta vardagen och öka livskvaliteten. 

Upplägg 

Gruppen om cirka 6-8 deltagare, träffas på Centrum för cancerrehabilitering (Sabbatsbergs sjukhus) under en 7-veckors period, enligt följande upplägg: 


Träff 1: Uppstart. Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter. 

Träff 2: Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter. 

Träff 3:Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter.  

Träff 4: Gruppsamtal om tankar och känslor, tema ”dåtid”, med hälso- och sjukvårdskurator, 90 minuter.

Träff 5: Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter. 

Träff 6: Gruppsamtal om tankar och känslor, tema ”nutid”, med hälso- och sjukvårdskurator, 90 minuter. 

Träff 7: Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter.  

Träff 8: Gruppsamtal om tankar och känslor, tema ”framtid”, med hälso- och sjukvårdskurator, 90 minuter.

Träff 9: Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter.  

Träff 10: Föreläsning om behandling och biverkningar vid prostatacancer med överläkare i onkologi.

Träff 11: Cirkelträning i grupp med fysioterapeut, 60 minuter. 

Träff 12: Att leva med prostatacancer, avslutande samtal med rehabiliteringssjuksköterskor, 90 minuter. 

Remittera patienter till gruppen

Remiss till Centrum för cancerrehabilitering skrivs av kontaktssjuksköterska eller läkare och skickas via Take Care. 

Frågor?

Vid frågor är du välkommen kontakta rehabiliteringssjuksköterska Inger Söderlind, e-post inger.soderlind(at)regionstockholm.se, telefon 08-123 676 00.