Cancerrehabilitering och utveckling

Vi erbjuder rehabilitering till personer som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Från 2022 krävs remiss för att komma till oss

Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma till oss på Centrum för cancerrehabilitering. En sådan remiss skrivs av läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller av husläkare.

Vårt uppdrag är att erbjuda multiprofessionell cancerrehabilitering till patienter med mångfacetterade behov efter kirurgi och/eller initial onkologisk behandling. I vårt team arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Patienter som har begränsade behov hänvisas till annan vårdgivare, till exempel primärvårdsrehabilitering.

Vi har även ett särskilt uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för att bedöma rehabiliteringsbehov och genomföra rehabiliteringsinsatser. Uppdraget innefattar även nya e-hälsolösningar med patientens behov i fokus.

För att komma till oss behövs remiss från läkare eller sjuksköterska på mottagning för cancerbehandling, eller från husläkare.