Cancerrehabilitering och utveckling

Vi erbjuder rehabilitering till personer som är 18 år eller äldre och har genomgått cancerbehandling. Även personer som behandlats för cancer i barndomen är välkomna till oss.

Vårt uppdrag är att erbjuda multiprofessionell cancerrehabilitering till patienter med mångfacetterade behov efter kirurgi och/eller initial onkologisk behandling. I vårt team arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Patienter som har begränsade behov hänvisas till annan vårdgivare, till exempel primärvårdsrehabilitering.

Vi har även ett särskilt uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för att bedöma rehabiliteringsbehov och genomföra rehabiliteringsinsatser. Uppdraget innefattar även nya e-hälsolösningar med patientens behov i fokus.