Rehabilitering

Efter introduktionen går du vidare med rehabiliteringen enligt din individuella plan.

Vad som ingår i din individuella rehablitering beror på vilka behov du har. 

Här är några exempel på vad som kan ingå: 

  • Hantera biverkningar av cancer och behandling
  • Kroppskännedom och stöd för träning i vardagen
  • Stöd för förståelse och hantering av svåra känslor 
  • Hjälp att hantera sjukdomsrelaterad trötthet och koncentrationssvårigheter
  • Stöd för återgång i arbete
  • Självmedkänsla och samtalsgrupp om livsfrågor

Tillsammans med dig kommer vi överens om hur och när vi ska göra uppföljningar och uppdaterar din rehabiliteringsplan när det behövs. 

Medicinsk yoga kan vara ett sätt att komma igång med träning efter cancerbehandling.

Gruppverksamhet för patienter

Vi erbjuder ett antal grupper för dig som är patient hos oss. Vilka grupper som passar in i vilken rehabilitering är individuellt. Därför anges de grupper som just du bör delta i, i din rehabiliteringsplan.

Närstående

Vi erbjuder också stöd för dig som är partner till en patient som har en pågående rehabiliteringsplan hos oss. Det sker i form av gruppsamtal där vi fokuserar på hur det är att vara närstående till sin partner som har cancer. 

Sjukskrivning och korttidspermittering

I spåren av covid-19 sker nu snabbt förändringar på arbetsmarknaden och korttidspermitteringar förekommer. Är du sjukskriven och har frågor om hur korttidspermittering kan påverka dig finns det information på de här webbplatserna. 

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller - forsakringskassan.se

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete - tillvaxtverket.se 

Ditt fackförbund kan också ge dig information och stöd.