Rehabiliteringsinsatser

Vi har ett brett utbud av rehabiliteringsinsatser som syftar till att du ska få en så väl fungerande vardag som möjligt.

Exempel på rehabiliteringsinsatser:

  • Behandlingsprogram med fokus på reaktioner, prioriteringar, vad du kan göra själv och vilken hjälp som finns (läs mer längre ner)
  • Strategier för att hantera trötthet
  • Stöd till lämplig fysisk aktivitet
  • Stöd och råd vid påverkan på nerver efter cytostatikabehandling
  • Strategier i samband med arbetsåtergång
  • Bedömning och behandling av smärta, stelhet och lymfödem
  • Bedömning och behandling av besvär med tarm och blåsa
  • Information och samtal om sexuell hälsa
  • Råd om kost
Medicinsk yoga kan vara ett sätt att komma igång med träning efter cancerbehandling.

Behandlingsprogram

Vi erbjuder ett behandlingsprogram för cancerrehabilitering. I det ingår att vi tillsammans tittar på vanliga reaktioner, vad som är viktigt nu, vad du kan göra själv, och vilken hjälp som finns. 

Du kan genomföra programmet i grupp på mottagningen eller digitalt via Stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se.

Sjukskrivning och korttidspermittering

I spåren av covid-19 sker nu snabbt förändringar på arbetsmarknaden och korttidspermitteringar förekommer. Är du sjukskriven och har frågor om hur korttidspermittering kan påverka dig finns det information på de här webbplatserna. 

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller - forsakringskassan.se

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete - tillvaxtverket.se 

Ditt fackförbund kan också ge dig information och stöd.