Välkommen till oss

Vi hjälper dig som är 18 år eller äldre och som har behov av cancerrehabilitering. Även du som haft cancer som barn är välkommen till oss.

Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att minska dina problem och göra dem mer hanterliga. Allt för att du ska få en bättre livskvalitet. 

Så kommer du till oss

Be din läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal att remittera dig till oss. 

Eller så söker du själv genom att ringa till oss. Du når oss på telefon 08-123 676 00: välj "sjuksköterska" i talsvarsmenyn så ringer någon av våra sjuksköterskor upp dig. 

Informationsfolder

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Du kan komma till oss via remiss eller genom att själv ringa till oss. 

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här.