För dig som haft cancer som barn

Du som haft cancer innan du fyllde 18 år, men som nu är vuxen, är välkommen till vår Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer. 

Olika cancerbehandlingar kan medföra biverkningar som ibland visar sig under barndomen, men ibland dyker upp först i vuxenlivet. En del behandlingar ger biverkningar som påverkar det vardagliga livet. 

Oavsett vilken behandling du fått eller ditt nuvarande hälsotillstånd, finns ofta behov av information kring den tidigare behandlingen och risken för sena biverkningar. 

Det här händer hos oss

På Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer kan du få: 

  • Information om cancerbehandling och risken för sena biverkningar. 
  • Om du inte fått en skriftlig behandlingssammanfattning* vid din barnonkologiska klinik kan du få en av oss.
  • Svar på frågor du kan ha om behandling, uppföljning och hälsoproblem. 
  • Kontroll att du får den uppföljning som rekommenderas, samt remiss till de vårdgivare som ska kontrollera din hälsa. 

Vi hjälper till med bedömning av ditt hälsotillstånd och om du har behov av rehabilitering. Har du problem med din hälsa kan vi hjälpa dig till rätt vårdgivare. 

Behöver du cancerrehabilitering så finns det möjlighet till det inom Centrum för cancerrehabilitering. Teamet gör då en individuell bedömning av dina behov och du får en rehabiliteringsplan med åtgärder utifrån dessa.

Behandlingssammanfattning

Behandlingssammanfattningen är en sammanställning av din tidigare cancerbehandling, och är baserad på uppgifter i Svenska Barncancerregistret. Behandlingssammanfattningen innehåller också rekommendationer för uppföljande kontroller av ditt hälsotillstånd.

För att göra färdigt en behandlingssammanfattning behöver vi hämta information från dina medicinska journaler. Om du motsätter dig registrering i Svenska Barncancerregistret eller att vi får tillgång till dina medicinska journaler är det viktigt att du meddelar oss det.

Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer
 08-123 676 00