För närstående

Vi erbjuder stöd även till dig som är närstående till en patient som får rehabilitering hos oss.

Närstående till personer med cancersjukdom påverkas på olika sätt. Som närstående till en patient hos oss har du möjlighet att få stöd. 

Du kan få individuell samtalskontakt samt vara med i en grupp för partner till patienter. I gruppen eller vid de individuella samtalen kan du bland annat prata om hur livet har påverkats, dina egna behov av återhämtning, samt hur du kan komma vidare framåt.

Kostnad

Du som är närstående och får det här stödet betalar samma avgift som patienter: 275 kronor per besök. 

Ditt besök registreras på din närstående som är patient hos oss, och det är också till denne som fakturan för besöket skickas. 

Kontakt

Är du intresserad kan du ringa till oss på telefon 08-123 676 00 (helgfri måndag-fredag 8-16). Du kan också be din närstående som är patient hos oss att prata med oss. 

Välkommen!