Rehabilitering är en viktig del av din cancerbehandling

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av rehabilitering efter cancersjukdom och behandling. Även du som haft cancer som barn är välkommen till oss.

Fyra personer med munskydd

Munskydd vid besök

Vård och omsorg påverkas inte av de ändrade restriktionerna kring covid-19 som gäller från 29 september 2021. Alla patienter och medföljande ska fortfarande bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Vad är cancerrehabilitering?

Cancerrehabilitering syftar till att du ska få en så välfungerande vardag som möjligt efter din cancerbehandling. Det gäller inom livets olika områden. Man talar ofta om fysisk, psykisk, social och existentiell rehabilitering.

Hos oss arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi strävar efter att förebygga och minska negativa följder av cancersjukdom och behandling.

Alla är olika

Vilka behov man har när det gäller rehabilitering kan variera från person till person och även variera över tid. Det kan handla om behov av att stärka kroppen och hantera fysiska förändringar som uppstått efter cancerbehandling.

Man kan också behöva bearbeta känslor och reaktioner man har haft under sjukdomsperioden. Även den sociala situationen kan påverkas och man kan till exempel behöva stöd i samband med återgång till arbete.

Tillsammans med dig sätter vi upp mål för din cancerrehabilitering. Målen utvärderar du tillsammans med din kontaktperson, som följer dig under hela rehabiliteringen hos oss.

Teambaserad rehabilitering

Vi finns till för dig som behöver rehabilitering inom flera områden i livet och därför är i behov av flera olika yrkeskategoriers kompetens.

Har du ett avgränsat rehabiliteringsbehov inom något enstaka område rekommenderar vi att du vänder dig till rehabilitering i primärvården eller din vårdcentral. Läs mer på 1177 Vårdguiden: Primärvårdsrehabilitering - 1177.se 

Sök själv till oss

Vi har inget remisstvång, utan du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer
 08-123 676 00

Informationsfolder

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Du kan komma till oss via remiss eller genom att själv ringa till oss. 

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här.

Fysisk aktivitet utomhus

För dig som har haft svårt att komma igång efter cancersjukdom och behandling erbjuder vi nu fysisk aktivitet och träning på säkert avstånd utomhus. 

Sjukskrivning och korttidspermittering

I spåren av covid-19 sker nu snabbt förändringar på arbetsmarknaden och korttidspermitteringar förekommer. Är du sjukskriven och har frågor om hur korttidspermittering kan påverka dig finns det information på de här webbplatserna. 

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller - forsakringskassan.se

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete - tillvaxtverket.se 

Ditt fackförbund kan också ge dig information och stöd.