Rehabilitering är en viktig del av din cancerbehandling

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Från 2022 krävs remiss för att komma till oss

Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma till oss på Centrum för cancerrehabilitering. En sådan remiss skrivs av läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller av husläkare.

Fyra personer med munskydd

Fortfarande gäller munskydd vid besök

Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Men du behöver ändå bära munskydd när du kommer till oss. Anledningen är att hos oss finns många sköra patienter, som kan vara extra känsliga för infektioner. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Unga under 16 år undantas.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Vad är cancerrehabilitering?

Cancerrehabilitering syftar till att du ska få en så välfungerande vardag som möjligt efter din cancerbehandling. Det gäller inom livets olika områden. Man talar ofta om fysisk, psykisk, social och existentiell rehabilitering.

Hos oss arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi strävar efter att förebygga och minska negativa följder av cancersjukdom och behandling.

Alla är olika

Vilka behov man har när det gäller rehabilitering kan variera från person till person och även variera över tid. Det kan handla om behov av att stärka kroppen och hantera fysiska förändringar som uppstått efter cancerbehandling.

Man kan också behöva bearbeta känslor och reaktioner man har haft under sjukdomsperioden. Även den sociala situationen kan påverkas och man kan till exempel behöva stöd i samband med återgång till arbete.

Tillsammans med dig sätter vi upp mål för din cancerrehabilitering. Målen utvärderar du tillsammans med din kontaktperson, som följer dig under hela rehabiliteringen hos oss.

Informationsfolder

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här. Foldern öppnas i nytt fönster. 

Fysisk aktivitet utomhus

För dig som har haft svårt att komma igång efter cancersjukdom och behandling erbjuder vi nu fysisk aktivitet och träning på säkert avstånd utomhus. 

Sjukskrivning och korttidspermittering

I spåren av covid-19 sker nu snabbt förändringar på arbetsmarknaden och korttidspermitteringar förekommer. Är du sjukskriven och har frågor om hur korttidspermittering kan påverka dig finns det information på de här webbplatserna. 

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller - forsakringskassan.se

Ditt fackförbund kan också ge dig information och stöd.