Rehabilitering är en viktig del av din cancerbehandling

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Ny avgift 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på specialistmottagning till 275 kronor per besök. Gränsen för frikort höjs samtidigt till 1 400 kronor.

Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2024, för dig som är mellan 18 och 84 år. Du som är under 18 år eller är 85 år eller äldre betalar inget för ditt besök. Detsamma gäller dig som har frikort.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Vad är cancerrehabilitering?

Cancerrehabilitering syftar till att du ska få en så välfungerande vardag som möjligt efter din cancerbehandling. Det gäller inom livets olika områden. Man talar ofta om fysisk, psykisk, social och existentiell rehabilitering.

Hos oss arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi strävar efter att förebygga och minska negativa följder av cancersjukdom och behandling.

Alla är olika

Vilka behov man har när det gäller rehabilitering kan variera från person till person och även variera över tid. Det kan handla om behov av att stärka kroppen och hantera fysiska förändringar som uppstått efter cancerbehandling.

Man kan också behöva bearbeta känslor och reaktioner man har haft under sjukdomsperioden. Även den sociala situationen kan påverkas och man kan till exempel behöva stöd i samband med återgång till arbete.

Tillsammans med dig sätter vi upp mål för din cancerrehabilitering. Målen utvärderar du tillsammans med din kontaktperson, som följer dig under hela rehabiliteringen hos oss.

Informationsfolder

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom och behandling.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här. Foldern öppnas i nytt fönster.