Forskning och utveckling

För att utveckla vården och öka kunskapen om cancerrehabilitering pågår olika vårdutvecklingsprojekt och forskningssamarbeten hos oss.

Vi utvecklar också nya standardiserade arbetssätt inom cancerrehabilitering där e-hälsa ingår som en viktig del.