Forskning och utveckling

Flera medarbetare hos oss bedriver forskning kring cancerrehabilitering.

Sjukskrivning och arbetsförmåga två år efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

Examensarbete i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad vid Karolinska Institutet.

Arbetsterapeut Hanna Rönnqvist vid Centrum för cancerrehabilitering har i sin magisteruppsats undersökt sjukskrivningsgraden två år efter en allgogen stamcellstransplantation, samt hur hel- respektive deltidssjukskrivna patienters arbetsförmåga ser ut.