Avslutning

När du har gått igenom rehabiliteringen hos oss har du ett avslutande samtal med din planeringsansvariga.

Ni gör tillsammans en avslutande rehabiliteringsplan. Den innehåller rekommendationer om vad du själv kan göra för att fortsätta må bättre. Behöver du fortsatt uppföljning hos andra vårdgivare ingår det också i planen.

Du har tillgång till alla dina rehabiliteringsplaner i journalen. Vill du ha planen utskriven på papper är du välkommen att säga till oss. 

En vårdpersonal ler mot en patient. Foto: Yanan Li