Avslutning

När du har gått igenom din rehabilitering hos oss har vi ett avslutande samtal.

Då skriver vi tillsammans med dig en avslutande rehabiliteringsplan.

Den innehåller rekommendationer om vad du själv ska göra för att fortsätta må bättre. Behöver du fortsatt uppföljning hos andra vårdgivare så ingår också det i planen. 

Du har tillgång till alla dina rehabiliteringsplaner i journalen. Vill du ha planen utskriven på papper är du välkommen att säga till oss.