Sexuell hälsa hos kvinnor efter cancerbehandling

Här hittar du information om sexuella besvär efter cancerbehandling hos kvinnor, samt möjligheter till behandling.

Från 2022 krävs remiss för att komma till oss

Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma till oss på Centrum för cancerrehabilitering. En sådan remiss skrivs av läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller av husläkare.

Foto: AdobeStock

I samband med cancersjukdom och efterföljande behandling påverkas ofta lust och sexuell förmåga. Bristande lust kan ofta komma i samband med oro och stress. Sexuell aktivitet kan kännas obekvämt eller göra ont.

Att låta sexualiteten vara en del av livet även under sjukdom och behandling kan vara en viktig källa till njutning, närhet och välbefinnande. Behovet av kroppskontakt kan tillfredsställas på olika sätt och sexualitet kan innebära så mycket mer än samlag under olika faser i livet.

Biverkningar i underlivet efter cancerbehandling

Efter strålbehandling av cancer i lilla bäckenet kan slemhinnan i vagina påverkas och en inflammatorisk skada uppstår. Detta kan i läkningsförloppet leda till att vaginalväggarna fäster vid varandra.

Sammanväxningarna är först mjuka och lätta att lossa från varandra. Efter några månader kan de däremot bli fasta vilket kan innebära svårigheter vid vaginal penetrering. Slemhinnan kan bli torr, skör och elasticiteten minskar.

Vid tarmcancer kan även vaginas läge påverkas. Har ändtarmen tagits bort kan livmodern tippa bakåt eftersom ändtarmen inte längre finns kvar och fyller upp bakom slidan.

Vaginas bakre vägg kan även växa fast bakåt och bilda ärr, vilket kan leda till att vagina blir mindre elastisk och torrare. Det kan även göra att sekret och slem samlas i vagina och större mängder sekret kan rinna ut när du reser dig eller vid fysisk aktivitet.

Vad du kan göra själv

För att förhindra sammanläkning och förkortning av vagina är det viktigt att den tänjs med hjälp av en vaginalstav. Med hjälp av denna lossas slidväggarna från varandra.

Denna behandling möjliggör att behålla fysisk funktion som främjar sexuell hälsa och underlättar vid kommande gynekologiska undersökningar. Information om vaginalstav får du av sjuksköterska vid mottagningen för bäckencancerrehabilitering. 

Så småningom kommer slemhinnorna i vagina att läka och då kvarstår inte risken för sammanväxningar. Vaginal penetrering förhindrar också att slemhinnorna i vagina växer samman.

Du kan även behöva lokalt östrogen för att förhindra torra och sköra slemhinnor. Diskutera detta med din behandlande läkare.

Vid sekret och slem i vagina räcker det oftast att använda ett trosskydd. Vid behov kan du få remiss till gynekolog. 

Vaginalstav

Har du rekommenderats använda en vaginalstav för att behandla biverkningar efter cancerbehandling? 

Här hittar du mer information om vaginalstav och hur du använder den. 

Lokalt östrogen

Har du blivit rekommenderad behandling med lokalt östrogen för att motverka torra och sköra slemhinnor efter cancerbehandling? 

Här kan du läsa mer om lokalt östrogen, hur det fungerar och hur du använder det.