För dig som remittent

Du är välkommen att remittera patienter till oss när de är klara med sin initiala onkologiska behandling och/eller kirurgi.

Pågående antihormonell behandling, antikroppsbehandling eller liknande är inget hinder för rehabilitering hos oss. Vi tar emot vuxna från 18 år, även dem som haft cancer som barn. All vårdpersonal är välkommen att remittera.

Vi är ett multiprofessionellt team som erbjuder patienter bedömning av rehabiliteringsbehov, rehabiliteringsplan och rehabiliteringsåtgärder.

Remittera till oss

Vi tar helst emot remisser via journalsystemet TakeCare. Remissen kan vara kortfattad och innehålla:

  • Cancerdiagnos patienten behandlats för och när behandling avslutades

  • Vilka besvär patienten har

När vi har fått remissen

Patientens behov av rehabilitering utreds och en rehabiliteringsplan formuleras tillsammans med patienten.

Planering och åtgärder syftar till en långsiktigt hållbar situation för patienten med målet att få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet. Råd och stöd för egenvårdsaktiviteter, till exempel fysisk aktivitet, ingår alltid i planen.

Vi hjälper också patienten att hitta rätt rehabilitering hos andra aktörer om det bedöms mer lämpligt.

Vi har inte möjlighet att ta över sjukskrivningar av patienter. De bedömningar och utredningar vi gör inom ramen för vårt uppdrag kan dock ofta vara till stor hjälp för sjukskrivande läkare.