För dig som remittent

Du som är läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdprofession är välkommen att remittera cancerberörda patienter till oss. Vi tar emot vuxna från 18 år, även dem som haft cancer som barn.

Vi är ett multiprofessionellt team som är specialiserade på cancerrehabilitering, rehabilitering vid bäckencancerrelaterade symtom och uppföljning av vuxna som har behandlats för cancer i barndomen. 

Vi erbjuder patienter bedömning av rehabiliteringsbehov, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

Välkommen att kontakta oss

Ring oss gärna om du har en patient som du tror kan ha glädje av våra rehabiliteringsinsatser. Du kan också skicka en remiss.

Vi tar kontakt med dig om vi tror att patienten behöver annan hjälp än den vi kan erbjuda och diskuterar alternativ.

Remittera till oss

I första hand tar vi emot remisser via journalsystemet TakeCare. Vi är tacksamma om remissen innehåller beskrivning av följande:

  • Uppgifter om hur vi når dig som remitterar patienten
  • Vilken cancerdiagnos patienten behandlats för, vilken behandling och när behandling avslutades (alternativt pågående)
  • Vilka behov patienten har av rehabilitering hos oss
  • Pågående vårdkontakter, inklusive stöd- och rehabiliteringskontakter
  • Eventuell samsjuklighet

När vi har fått remissen

Vi börjar med att utreda patientens behov av rehabilitering och sedan går vi tillsammans med patienten vidare till planering och rehabiliteringsåtgärder. 

Planering och åtgärder syftar till en långsiktigt hållbar situation för patienten med målet bästa möjliga livskvalitet.

Vi hjälper också patienten att hitta rätt rehabilitering hos andra aktörer där det finns behov av det. Råd och stöd för egenvårdsaktiviteter, till exempel fysisk träning, ingår alltid i planen. 

Tyvärr har vi mycket begränsade möjligheter att ta över sjukskrivningar av patienter. De bedömningar och utredningar vi gör inom ramen för vår planerade rehabilitering kan oftast vara till stor hjälp för sjukskrivande läkare.