Planering

Efter ditt första kartläggande samtal går vi vidare med att planera din rehabilitering.

Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att minska dina besvär och göra dem mer hanterliga. Vårt team med flera olika professioner diskuterar hur vi tillsammans kan hjälpa dig på bästa sätt.

Därefter gör vi tillsammans med dig en individuell rehabiliteringsplan, där vi formulerar målen för din rehabilitering. 

I planen ingår även egenvård, det vill säga vad du själv behöver göra för att din rehabilitering ska bli framgångsrik. 

Vi utreder också om du kan behöva hjälp från andra vårdgivare. Behöver du det så lotsar vi dig vidare så att du kommer rätt. 

När vi har din individuella plan är du välkommen till ett första gruppsamtal. 

Vi som arbetar här

I våra team finns arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, lymfterapeut, läkare, neuropsykolog, psykolog, psykoterapeut, receptionist, sekreterare eller sjuksköterska. 

Jag gillar mitt jobb - Hanna Rönnqvist

Hanna Rönnqvist är arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering. Det som ger henne störst tillfredsställelse i jobbet är när hon känner att arbetsterapin har effekt och gör skillnad.