Planering

När kartläggningen är klar gör du tillsammans med oss en individuell rehabiliteringsplan.

Vi formulerar mål för din rehabilitering och planerar vilka av våra rehabiliteringsinsatser som passar dig. I planen ingår även egenvård, det vill säga vad du själv behöver göra för att din rehabilitering ska bli så bra som möjligt.

Vi utreder också om du kan behöva hjälp från andra vårdgivare och hjälper dig i så fall vidare så att du kommer rätt.

Vi som arbetar här

I våra team finns arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, lymfterapeut, läkare, neuropsykolog, psykolog, psykoterapeut, receptionist, sekreterare eller sjuksköterska. 

Jag gillar mitt jobb - Hanna Rönnqvist

Hanna Rönnqvist är arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering. Det som ger henne störst tillfredsställelse i jobbet är när hon känner att arbetsterapin har effekt och gör skillnad.