Från 2022 krävs remiss för att komma till oss

Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma till oss på Centrum för cancerrehabilitering. Detta berör inte dig som redan får din rehabilitering hos oss.

Region Stockholm har beslutat att införa remisskrav för Centrum för cancerrehabilitering, med start 1 januari 2022. Syftet är att göra vården mer jämlik, samt att vårdgivare ska arbeta mer strukturerat med att identifiera vem som behöver rehabilitering och i vilken form.

— I samband med cancer är det viktigt att fånga upp rehabiliteringsbehoven i tid. Många patienter har gått med besvär länge och har ofta fått ta initiativ själva till sin rehabilitering. Det finns behov av att utveckla rutinerna för vården, och det är något vi gärna hjälper till med, säger Ylva Svahn, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

Så här gör du efter 1 januari

Du som är 18 år eller äldre och som har behov av rehabilitering efter cancersjukdom och behandling, kan be läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, att remittera dig till Centrum för cancerrehabilitering. Även husläkare kan remittera dig till oss.

Publicerad 2022-01-01