Fysisk aktivitet och träning utomhus under pandemin

För dig som har haft svårt att komma igång efter cancersjukdom och behandling erbjuder vi nu fysisk aktivitet och träning utomhus.

Vi träffas utomhus i grupp med noggrann fysisk distansering. Alla tränar på sin egen nivå med hänsyn till sitt utgångsläge och sin dagsform.

Du som redan är patient hos oss

Boka tid för telefon- eller videobesök hos våra fysioterapeuter. Vi avgör tillsammans om fysisk aktivitet och träning utomhus skulle kunna vara en lämplig del av din rehabilitering.

Du som inte tidigare varit hos oss 

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

När vi fått din remiss kan du boka tid för ett första rådgivande telefonsamtal med sjuksköterska, som tillsammans med dig går igenom dina rehabiliteringsbehov ur ett helhetsperspektiv. Vi avgör då tillsammans om du bäst blir hjälpt hos oss eller om det är lämpligare att du går till en annan vårdgivare.

Boka tid på telefon 08 123 676 00.

Publicerad 2020-11-19