En person tittar på vård-appen Alltid öppet på en surfplatta

Rehabilitering kan fortsätta tack vare digitala lösningar

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder möjlighet till videobesök för nya patienter. I nuläget har vi inga eller mycket korta väntetider för dig som vill ha nybesök via video.

Under mars och april 2020 har vi ställt om verksamheten vid Centrum för cancerrehabilitering till distanskontakter. I ett första skede har fokus legat på att slutföra påbörjad rehabilitering för patienter som hade pågående rehabilitering då covid-19-pandemin startade. Det har varit möjligt tack vare videobesök i appen Alltid öppet och telefonkontakter.

Nu erbjuder vi patienter möjlighet till nybesök via video, allt för att viktig rehabilitering inte ska fördröjas. Nya patienter sätts inte upp på väntelista utan kallas direkt.

I nuläget har vi inga eller mycket korta väntetider för patienter som vill ha nybesök via video. 

Publicerad 2020-04-27