Kraft och hopp efter bröstcancer

Den 1 oktober är nationella bröstcancerdagen. Att få en bröstcancerdiagnos och gå igenom cancerbehandling kan vara påfrestande för både kropp och själ. Därför är rehabilitering en viktig del av behandlingen. Vi erbjuder särskild rehabilitering till dig som har eller har haft bröstcancer.

— Vi behandlar inte själva sjukdomen, utan det sker på annat håll. Däremot kan vi behandla de effekter som cancer och cancerbehandling kan ha på kroppen och psyket, säger Pia Mickols som är fysioterapeut vid Centrum för cancerrehabilitering.

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder hjälp både till dig som har en pågående behandling mot bröstcancer och dig som har tillfrisknat. Även om det har gått lång tid efter att cancerbehandlingen är avslutad, är det vanligt att man har kvardröjande problem.

— Operation, strålning, cellgifter och annan medicinsk behandling kan ta på krafterna. Vi kan hjälpa dig att hitta nya krafter, både genom träning men också genom återhämtning, säger Pia Mickols. 

Många upplever och skräms av att kroppen har blivit så förändrad på kort tid. Man kanske har förlorat en del av eller ett helt bröst. Håret kanske har försvunnit till följd av cellgiftsbehandling. Man har värk och känner sig stel i kroppen.

— Flera patienter vittnar om att de inte känner igen sig själva. En kvinna sade till mig att hon känner det som hon har fått en 80-årings kropp, berättar Pia Mickols.

Livsstil efter bröstcancer

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder flera olika behandlingar för sina patienter med bröstcancer. Målet är att man ska klara sin cancerbehandling, få träffa andra i sin situation och kunna återgå till livet i dess nya form.

Bland annat finns en särskild grupp för just dem som har eller har haft bröstcancer. Den innehåller ett program med stöd och information om de livsstilsförändringar som kan bli aktuella efter cancerbehandlingen.

I gruppen får deltagarna träffa dietist, fysioterapeut, läkare och arbetsterapeut. Alla samverkar för att patienten ska få en helhet i sin rehabilitering.

— Vår medicinskt ansvarige läkare är bröstonkolog och har stora kunskaper i ämnet, men vi ger inga läkemedel här. Däremot erbjuder vi både akupunktur och hjälp med träning, säger Pia Mickols.

Fysisk aktivitet och träning är mycket viktigt för att må bra. Samtidigt behöver kroppen läka efter cancer och där spelar återhämtning en stor roll. För att må så bra som möjligt är det därför viktigt att få till en bra balans mellan fysisk aktivitet och vila.

Många som återhämtar sig efter bröstcancer blir stressade för att de inte orkar träna. De får uppmuntran att röra sig efter förmåga. Hos Centrum för cancerrehabilitering kan de få prova på stavgång, qi gong och medicinsk yoga.

— En skogspromenad är bra för både kroppen och själen. Men även efter en promenad behöver man ge sig tid att vila. Jag kan inte nog poängtera hur viktig återhämtningen är. Därför säger vi både ”ta hand om dig själv” men också ”var snäll mot dig själv,” berättar Pia Mickols.

Samtal en viktig del

Även sinnet och själen kan behöva hjälp med återhämtningen. Många som har gått igenom bröstcancerbehandling upplever en kvardröjande oro eller undviker sällskap.

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder psykoterapi i grupp men också samtal i grupp om livsfrågor. För den som behöver enskild psykoterapi kan man hjälpa till att hitta till vårdgivare som erbjuder det.

— Man kan säga att vi hjälper dem som har eller har haft bröstcancer att få hoppet tillbaka. Det går att må bättre, men det kan ta lång tid och man behöver ha tålamod, säger Pia Mickols.

Så här får du hjälp

Läkare, kontaktsjuksköterska och andra professioner inom cancervård och primärvård kan remittera patienter med bröstcancer till Centrum för cancerrehabilitering.

Patienter som inte har någon aktiv kontakt med cancervården är också välkomna att själva kontakta mottagningen. En del besvär kan dyka upp lång tid – ibland år – efter cancerbehandlingen. Då kanske man som tidigare patient inte har kvar någon kontakt med cancervården och därför finns möjligheten att söka själv.

Publicerad 2021-09-30