Patienter extra nöjda med tillgänglighet och delaktighet

Vår senaste patientenkät visar att patienter som genomfört cancerrehabilitering hos oss är mycket nöjda med vår tillgänglighet och sin egen delaktighet i rehabiliteringen.

— Resultatet av enkäten används i vårt förbättringsarbete. Därför är vi tacksamma för att patienterna tagit sig tid att svara på enkäten då de avslutat sin rehabilitering, säger Maria Hellbom, dåvarande verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering. 

När det gäller resultatet av rehabiliteringen vill nästan alla av de patienter som har svarat på enkäten rekommendera Centrum för cancerrehabilitering till andra. Något färre, 88 procent av dem som svarat, anser att deras behov av rehabilitering har blivit tillgodosett.

Du kan läsa mer om patientenkäten och resultaten under Om oss / Patientenkäter

Publicerad 2020-01-27