Hjälp att hitta tillbaka efter cancer

Den 4 februari är Världscancerdagen. Här är svar på tre snabba frågor om rehabilitering efter cancer.

Varför behövs rehabilitering? Räcker det inte med att man blir av med sin cancer?

— Cancerbehandlingar kan vara ganska tuffa och man behöver återhämta sig både fysiskt och psykiskt, berättar Maria Hellbom, före detta chef för Centrum för cancerrehabilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Många gånger kan man ha kvar besvär och problem efter avslutad cancerbehandling. Behandlingarna kan vara intensiva och man hinner inte alltid tänka efter. Därför upplever många som tillfrisknar från cancer en känsla av att sjukdomen kommer ifatt dem igen efteråt.

— För en del blir det nästan som en ny kris när behandlingarna är klara. Då kan man behöva hjälp att bearbeta det man har gått igenom, för att kunna hitta en väg tillbaka till vardagen igen, förklarar Maria Hellbom.

När det händer är man välkommen till Centrum för cancerrehabilitering. Hos dem får patienter som tillfrisknat efter cancer hjälp att må så bra som möjligt.

Vilken är den vanligaste frågan ni får från patienter?

— ”Är det något fel på mig som mår så här? Varför blir jag inte bättre? Varför kan jag inte vara lycklig att cancern är borta?” Många i vårt samhälle har en föreställning om att diagnosbesked och behandlingsperiod är det som är svårt och jobbigt med att få cancer, berättar Maria Hellbom. Den dag man avslutar sina behandlingar tror många att nu är allt som vanligt igen, som livet var innan cancern.

En del patienter får bestående men efter cancerbehandling. Men även de som inte får det är ofta oförberedda på att återhämtningen kan ta lång tid.

Det kan också vara jobbigt att höra från sin omgivning att ”men nu är ju allt bra” eller ”du har ju överlevt cancern”. Man kan känna sig onormal och otillräcklig för att man inte orkar och för att man fortfarande mår dåligt.

— Många patienter känner inte igen sig själva. Då får vi prata om det, att det tar tid att återhämta sig, att man kan behöva hjälp och rehabilitering. Och att det är okej att vara trött, arg och ledsen – att till och med känna sorg, säger Maria Hellbom.

Hur går rehabiliteringen till?

— Vi inleder alltid med att göra en bred kartläggning av patientens situation och behov. Det kan gälla både fysiska och psykiska besvär. Efter det planerar vårt multiprofessionella team tillsammans med patienten och ibland även dennes närstående, hur rehabiliteringen ska se ut. Det kan bli frågan om hjälp hos oss men också hos andra vårdgivare.

Många av Centrum för cancerrehabiliterings insatser sker i grupp. Det är uppskattat av patienterna, som tycker det känns bra att träffa andra som har gått igenom samma sak som de själva.

— Det är en lättnad att känna igen sig, ”jag är inte ensam”. Det är härligt att se hur patienterna peppar och inspirerar varandra, säger Maria Hellbom.

Tillsammans med varje patient formulerar medarbetarna hos Centrum för cancerrehabilitering tydliga mål med rehabiliteringen. Utvärdering sker löpande och när man har nått behandlingsmålen är rehabiliteringen färdig.

Om Centrum för cancerrehabilitering

Hos Centrum för cancerrehabilitering får du hjälp att komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos och behandling. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering som utgår från dig och dina behov.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Publicerad 2022-02-04