Många cancerpatienter i Stockholm saknar rehabiliteringsplan

I takt med att fler överlever cancer har behovet av rehabilitering samt rehabiliteringsplaner ökat.

– Alla regioner erbjuder inte rehabilitering, men här i Stockholm finns Centrum för cancerrehabilitering. Här får patienter specialiserad cancerrehabilitering, berättar Maria Hellbom, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

Av de drygt 10 000 som insjuknar i cancer varje år i Stockholm nås centret bara av en av 10. För att undvika att patienter känner sig utlämnade efter cancerbehandling är en rehabiliteringsplan ett bra stöd under och efter behandling samt en snabbare väg till tillfrisknande.

– Cancerbehandlingar kan vara ganska tuffa och man behöver återhämta sig både fysiskt och psykiskt, säger Maria. Min erfarenhet är att nästan ingen får en rehabiliteringsplan. Man får klara sig själv och det är inte så lätt när man varit svårt sjuk och behöver komma tillbaka.

För att få hjälp hos oss på Centrum för cancerrehabilitering krävs ingen remiss.

Publicerad 2019-08-14