Många cancerpatienter i Stockholm saknar rehabiliteringsplan

I takt med att fler överlever cancer har behovet av rehabilitering ökat. Men långt ifrån alla får en rehabiliteringsplan.

– Alla regioner erbjuder inte rehabilitering, men här i Stockholm finns Centrum för cancerrehabilitering. Här får patienter specialiserad cancerrehabilitering, berättar Maria Hellbom, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

Av de drygt 10 000 som insjuknar i cancer varje år i Stockholm kommer cirka en av 10 till Centrum för cancerrehabilitering.

För att undvika att patienter känner sig utlämnade efter cancerbehandling är en rehabiliteringsplan ett bra stöd under och efter behandling samt en snabbare väg till tillfrisknande.

– Cancerbehandlingar kan vara ganska tuffa och man behöver återhämta sig både fysiskt och psykiskt, säger Maria. Min erfarenhet är att nästan ingen får en rehabiliteringsplan. Man får klara sig själv och det är inte så lätt när man varit svårt sjuk och behöver komma tillbaka.

Cancerrehabilitering i Stockholms län

I Region Stockholm finns en rad olika sätt patienter kan få rehabilitering i samband med cancersjukdom.

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder specialiserad rehabilitering för vuxna från 18 år som har eller har haft cancer. Den som har behov av rehabilitering kan antingen ringa dem direkt eller be sin läkare om en remiss.

Regionens sjukhus, flera specialiserade kliniker inom vårdvalet samt primärvården och Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH  erbjuder också cancerrehabilitering.

Publicerad 2019-08-14