Hjälp efter cancer i bäckenet

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder insatser för alla typer av funktionella besvär efter behandling för cancer i lilla bäckenet.

Det kan handla om besvär från urinvägar och tarmbesvär. Ofta är det frågan om inkontinens, diarréer, läckage eller att man akut behöver gå på toaletten, så kallad toilet urgency.

De här besvären kan behandlas med en kombination av åtgärder där flera olika yrkeskategorier kan vara iblandade. Vi erbjuder också stöd vid sexuella besvär som är ett annat vanligt problem efter de här behandlingarna.

Team för rehabilitering efter bäckencancer

Omkring 30 procent av våra patienter tas om hand av vårt särskilda team för rehabilitering efter bäckencancer.

Teamet består av sexologiutbildade sjuksköterskor, uro- och tarmterapeut, dietist, fysioterapeut/lymfterapeut och kolorektalkirurg med särskilt intresse för sena effekter och följdsjukdomar efter behandling mot cancer i bäckenet.

Patienterna har givetvis också tillgång till rehabilitering från våra andra multiprofessionella vid behov.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.