Välkommen!

Ibland räcker det med ett telefonsamtal för att du ska få hjälp att hitta rätt rehabilitering. Ibland behöver du komma till oss för att vi tillsammans ska få en tydlig bild av dina behov.

Det kan hända att du behöver få vissa besvär och problem utredda vidare innan vi kan ta emot dig här. I så fall hjälper vi till så att det blir gjort.

Nästa steg är att vi tillsammans med dig kartlägger dina behov av cancerrehabilitering.

Gå vidare till Kartläggning

Munskydd vid besök

Alla patienter och medföljande ska bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskydd redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

För dig som remittent

Du som är läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal är välkommen att remittera cancerberörda patienter till oss. Vi tar emot vuxna från 18 år, även dem som haft cancer som barn och som behöver rehabilitering.

Sök själv till oss

Du kan också söka själv till oss genom att ringa. Välj "sjuksköterska" i talsvarsmenyn så ringer någon av våra sjuksköterskor upp dig. 

Telefon

08-123 676 00

Informationsfolder

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Du kan komma till oss via remiss eller genom att själv ringa till oss. 

Läs mer i vår folder som du kan ladda ner och skriva ut här.