Fysisk aktivitet efter cancerbehandling

På den här sidan hittar du en transkribering av vad som sägs i filmen om fysisk aktivitet som en del i rehabilitering efter cancer.

Fysisk aktivitet som rehabilitering efter cancer

Jag heter Tobias Rehnman och jag är fysioterapeut på Centrum för cancerrehabilitering. Jag heter Minna Forssberg och jag är också fysioterapeut på Centrum för cancerrehabilitering.

Hur kan fysisk aktivitet hjälpa mig efter min cancerbehandling?

Ja, beroende på vilken behandling du har gått igenom så kan du uppleva olika besvär. Det kan vara till exempel cancerrelaterad trötthet, fatigue, men även olika typer av smärtor i kroppen som kan komma från stramhet efter strålning behandling. Det kan också vara så att du har fått cellgiftsinducerad neuropati i händer och fötter och kan behöva hjälp med balansträning kopplat till det.

Efter att man har gått igenom kirurgi, eller vilken behandling man nu har gått igenom, så har man ofta haft en lång periods inaktivitet. Man kanske inte har kunnat vara fysiskt aktiv på samma sätt som man har gjort och man har kanske känner att man har en nedsatt kondition eller muskelstyrka jämfört med innan. Då kan det vara viktigt att liksom få komma i gång igen och stärka kroppen.

Vad kan jag göra själv?

Det du kan göra själv är att stegvis utmana dig själv, öka på aktiviteten. Det kanske börjar med att du försöker ta en daglig promenad. Rörelse i vardagen, bryta långvarigt stillasittande. Tänka på att faktiskt varje minuts rörelse räknas. Fysiska aktivitet, vet vi ju, ökar ofta den hälsorelaterade livskvaliteten väldigt mycket.

Är det något särskilt jag behöver tänka på?

Ja, när du har drabbats av cancerrelaterad trötthet så är det viktigt att komma ihåg att det här är en form av trötthet som man inte vilar sig pigg ifrån. Därför behöver man också faktiskt utmana sig själv lite grann. Däremot ska det också sägas att det är viktigt att man ger sig tid till återhämtning.

Det kan vara lite olika, och olika personer har olika mycket driv så att vissa patienter som vi möter här kan vi behöva bromsa lite grann för att de vill lite för mycket. Medan andra behöver hjälp och en putt i rätt riktning.

Man ska också komma ihåg att det kan ta ganska lång tid och då är det så att även om man inte märker av resultaten av träningen direkt, så ska man ändå försöka fortsätta. Fysisk aktivitet har ju väldigt många bra effekter utöver att påverka den här tröttheten. Cancerrelaterad trötthet brukar också avta lite med tiden för de allra flesta, så det gäller att ha tålamod.

Det är ju lite av ett utforskande när man ska sätta i gång och kroppen är kanske inte riktigt som innan. Det är en process att lära känna den på nytt på något vis och utforska var är det jag står just nu, vad behöver jag och var ska jag börja? Där kan vi förstås stötta och guida i det.

Vilken hjälp kan jag få från er?

Du som patient hos oss på Centrum för cancerrehabilitering får ju rådgivning av oss fysioterapeuter gällande vilken typ av fysisk aktivitet eller träning som är bra för just dig. Vi gör en individuell plan tillsammans där både vår bedömning och patientens önskemål står till grund för hur vi lägger upp rehabiliteringen.

Ibland är det så att patienten tränar mycket på egen hand, men vi finns där bakom som en stöttning och följer upp och ger träningsprogram eller specifika övningar. För vissa är det så att man kommer hit under en period lite mer frekvent och då har vi olika slags gruppinterventioner som yoga och rörlighet, medicinsk yoga. Vi har dans, qigong och cirkelträning. Så det ser lite olika ut beroende på dina behov.

Det är ju ofta så här, att de går igenom en tuff behandling. Det går väldigt fort och sedan blir det när de är så att säga är klara med den inledande cancerbehandlingen, så kan många faktiskt känna sig lite lämnade ensamma och det kan också komma en del sådana där jobbiga känslor. Man får lite nedstämdhet eller ångest och då är det ju så att fysisk aktivitet har ju den här effekten även på måendet – det psykiska måendet – genom frisättning av endorfiner och annat som gör att man faktiskt mår lite bättre.

I kombination kanske med andra insatser om man behöver, till exempel samtalsterapi eller annat. Många som har områden i kroppen som är strålade kan ju också bli väldigt strama och orörliga där. Det kan också göra ganska ont och det kanske blir så att man har lite svårt att röra på den kroppsdelen. Det är svårt att våga röra på den här kroppsdelen.

Det här då att få hjälp med att börja röra och liksom träna den här delen av kroppen brukar också kunna minska smärtan. De allra, allra flesta blir ju bättre, mår bättre, får mindre smärta och får mer livskvalité när man faktiskt kommer i gång fysiskt.

Man får en, som vi har varit inne på, man får både en fysisk återhämtning och en mental återhämtning. Och det är värt att lägga den här tiden och inte ge upp, utan det kommer att bli bättre.

Klicka här för att gå till sidan med reportaget Fysisk aktivitet ger livskvalitet efter cancerbehandling (länken öppnas i det här fönstret)