Skriv ut den här sidan

Vad händer hos oss?

När vi får en remiss eller när du kontaktar oss får du prata med en sjuksköterska. Ni går tillsammans igenom dina behov och önskemål.

Ibland räcker det med ett telefonsamtal för att du ska få hjälp att hitta rätt rehabilitering. Ibland behöver du komma till oss för att vi tillsammans ska få en tydlig bild av dina behov.

Ibland behöver du få vissa besvär och problem utredda vidare innan vi kan ta emot dig här. I så fall hjälper vi till så att det blir gjort.

Att planera rehabilitering

Vi formulerar tillsammans vilket mål du har för din rehabilitering och gör en plan.

Planen innehåller information om dina behov och vilken rehabilitering som vi tillsammans kommer fram till att vi ska prova för att nå målet. I planen ingår även vägledning för hur du själv tar hand om din hälsa på bästa sätt för att kunna må och fungera så bra som möjligt i din vardag.

Ibland behöver man få kontakt med en annan vårdgivare för rehabilitering inom något särskilt område. Då ser vi till att du blir lotsad vidare så att du kommer rätt. 

Uppföljning

Vi kommer att följa dig genom hela processen. Vi kommer tillsammans överens om hur och när vi ska göra uppföljningar och uppdaterar din rehabiliteringsplan när det behövs.