Vad kan man behöva hjälp med?

Det är vanligt med problem efter cancerbehandling. Problemen kan ha stor påverkan på livet och det kan vara svårt att veta hur man ska komma till rätta med dem även lång tid efter sjukdom och behandlingar är avslutade.

När cancerbehandlingen avslutats finns förväntningar på att man ska lägga sjukdomsperioden bakom sig, men det kan kännas svårt att hitta tillbaka till vardagslivet utan hjälp och rehabilitering.

Här är några exempel på problem som kan uppstå under och efter cancerbehandling:

  • Trötthet
  • Svårigheter att koncentrera sig
  • Sömnproblem
  • Problem att fungera i vardagen på grund av rörelsehinder
  • Smärtor och värk
  • Relationsproblem
  • Oro, rädsla, nedstämdhet
  • Sexuella problem
  • Tarm- och avföringsproblem
  • Gap- och sväljsvårigheter

Det här är vanliga problem som många cancerberörda kan känna igen sig i. Men det finns hjälp att få. 

Vi kan hjälpa dig

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig som behöver rehabilitering efter dina behandlingar. Vi kan erbjuda dig hjälp med problem som kvarstår efter den medicinska behandlingen. 

I vårt team har alla lång erfarenhet av rehabilitering efter cancer. Tillsammans hjälps vi åt så att din vardag fungerar igen.

Fysisk aktivitet utomhus

För dig som har haft svårt att komma igång efter cancersjukdom och behandling erbjuder vi nu fysisk aktivitet och träning på säkert avstånd utomhus.