Information med anledning av covid-19

Här hittar du information med anknytning till det nya coronaviruset och covid-19 för dig som är patient på Centrum för cancerrehabilitering.

De här rekommendationerna gäller tills vidare. Skulle de ändras kommer vi att uppdatera informationen här på webbplatsen.

Kom till ditt bokade besök

Vi förstår att du kan känna dig tveksam att komma till oss eller andra vårdgivare nu under pandemin, men det är viktigt att du kommer på ditt bokade besök. De flesta av våra besök sker numera digitalt, så det är få patienter som är hos oss.

Alla medarbetare hos oss använder munskydd och visir i mötet med dig. Vi har också extra munskydd som du kan få och använda under besöket hos oss.

Läkemedel

Fortsätt att ta dina läkemedel som vanligt om du inte får annat besked av din läkare.

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Du som tillhör en riskgrupp

För dig som tillhör någon riskgrupp kommer de flesta besök hos oss att ske via video- eller telefonkontakt. När det för behandlingens skull är nödvändigt att du kommer till mottagningen kan vi erbjuda dig sjukresa. Du åker då ensam som passagerare i bilen.

Just nu får bara du som har en tid bokad för vård och behandling komma till oss. Endast om din vård inte kan klaras utan att annan är med får en närstående följa med dig. Detta för att så mycket som möjligt hindra smittspridning av covid-19.

Riskgrupper för covid-19

70 år och äldre

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre. Det gäller särskilt dig som har en eller flera av de här sjukdomarna, eller går igenom någon av de här behandlingarna:

 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Aktuell cancerbehandling
 • Organtransplantation
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.

Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.

 • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk. Det kan till exempel gälla personer som genomgår viss behandling för cancersjukdom.

Allmänt om riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år och personer som tillhör någon riskgrupp för covid-19 ska begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.

Det innebär att undvika folksamlingar som till exempel kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillhör en riskgrupp på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information till riskgrupper om covid-19 - folkhalsomyndigheten.se

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss.