Skriv ut den här sidan

Gruppverksamhet

Vi erbjuder ett antal gruppverksamheter inom cancerrehabilitering. Allt gruppdeltagande är en del av den individuella rehabiliteringsplanen. Här hittar du några exempel på våra grupper.

Samtalsgrupp om livsfrågor

Fokus på den livskris en cancersjukdom innebär och vägen tillbaka. Vid sex tillfällen träffas gruppdeltagarna under ledning av kurator och sjuksköterska. Olika professioner ur vårt multiprofessionella team medverkar.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en lugn och balanserad form av yoga där du under ledning av fysioterapeut kan utforska och utvidga din rörlighet utifrån dina egna förutsättningar.

Mindfulness

Introduktionsgrupp till mindfulness för hantering av stressrelaterade besvär, ångest/oro och sömnbesvär. Gruppen träffas vid sju tillfällen under ledning av fysioterapeut.

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där du övar på att uppmärksamma hur kroppen känns i vila och i rörelse. Gruppen träffas vid sju tillfällen och leds av fysioterapeut.

Livsstilsförändring efter bröstcancer

Informations- och stödprogram för dig som behandlats för bröstcancer. Leds av dietist och fysioterapeut. Läkare, psykolog och arbetsterapeut medverkar.

Fatiguegrupp

Syftet är att ge redskap för att hantera din fatigue i vardagen, exempelvis strategier för stresshantering och energibesparing. Gruppens träffas vid sju tillfällen under ledning av neuropsykolog och arbetsterapeut.

Mindful Medkänsla med Kognitiv Terapi

Grupp-psykoterapi, leds av psykoterapeut. Fokus på medveten närvaro och egenomsorg.

Grupper för aktivitetsbalans, arbetsåtergång och andra behov i vardagen

Vi har flera grupp-program och föreläsningar i grupp för dig som behöver stöd och hjälp för att få vardagen att fungera igen.