Gruppverksamhet

Vi erbjuder ett behandlingar och samtal i grupp för dig som är patient hos oss. Vilka grupper som passar bäst är individuellt och styrs av vilka behov du har.

Därför anges de grupper som just du bör delta i, i din rehabiliteringsplan. Här hittar du några exempel på våra gruppverksamheter. De startar löpande när det finns behov av dem.

Gruppsamtal om rehabiliteringsprocessen

De flesta inleder sin rehabilitering hos oss med att delta i vår grupp för introduktion till cancerrehabilitering. Där får du möjlighet att reflektera över din cancerresa och dela dina upplevelser med andra i din situation. 

Aktivitetsbalans, arbetsåtergång och andra behov i vardagen

Vi har flera program och föreläsningar i grupp för dig som behöver stöd och hjälp för att få vardagen att fungera igen.

Fatigue - sjukdomsrelaterad trötthet

Gruppen lämpar sig för dig med uttalad sjukdomsrelaterad trötthet, även kallat fatigue. I gruppen får du redskap för att hantera din fatigue i vardagen, exempelvis strategier för stresshantering och energibesparing. Gruppens träffas vid sju tillfällen under ledning av neuropsykolog och arbetsterapeut.

Rehabiliteringsgrupp efter bröstcancer

Informations- och stödprogram för dig som behandlats för bröstcancer. Även du med pågående hormonell behandling kan delta. Leds av dietist och fysioterapeut. Läkare och arbetsterapeut medverkar också. 

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en lugn och balanserad form av yoga där du under ledning av fysioterapeut kan utforska och utvidga din rörlighet utifrån dina egna förutsättningar.

Mindful medkänsla med kognitiv terapi

Psykoterapi i grupp, som leds av en psykoterapeut. Fokus på medveten närvaro och egenomsorg.

Närståendegrupp

Vi erbjuder även stöd dig som är partner till en patient som har en pågående rehabiliteringsplan hos oss. Det sker i form av gruppsamtal där vi fokusera på hur det är att vara närstående till sin partner som har cancer. 

Vill du delta i närståendegruppen så be din partner som är patient hos oss att anmäla dig till sin kontaktperson här.