Vi får många frågor om cancer och covid-19

Många som har cancer ringer till vår mottagningstelefon med frågor om covid-19. Mycket information cirkulerar och det kan vara svårt för den enskilde att avgöra vad som gäller för just dig.

— Vi kan tyvärr inte svara på frågor om riskprofil eller infektionskänslighet för dig som har cancer eller har genomgått cancerbehandling. Vårt fokus är din rehabilitering, säger koordinerande sjuksköterska Karin Eriksson, som bemannar mottagningstelefonen tillsammans med sin kollega Kerstin Hillborg.

Det gäller både frågor från patienter som går i rehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering och cancerberörda som inte har någon rehabiliteringskontakt.

— Vi ger alltid rådet att i första hand ta kontakt med den enhet som behandlar och följer upp cancersjukdomen, med din kontaktsjuksköterska eller läkare, säger Karin Eriksson.

I andra hand kan du ringa något av telefonnumren nedan. Då är det viktigt att du talar om att du har behandlats för en cancersjukdom.

Hit kan du ringa

Om du har frågor om det nya coronaviruset och covid-19:

  • För allmänna frågor ring 113 13 
  • Om du är sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter ring 1177
  • Vid livsfara, till exempel om du plötsligt får mycket svårt att andas, ring 112 

För dig som har eller har haft cancer:

  • Cancerrådgivningen (RCC Stockholm-Gotland) kan svara på frågor om covid-19 och cancer: 08-123 138 00 
  • Cancerfonden har den här informationssidan: Om coronavirus och cancer - cancerfonden.se 
  • Cancerlinjen kan också svara på frågor: 020-59 59 59

Publicerad 2020-03-20

Här kan du se en film om cancerrådgivningen